Vår verksamhet

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.

Lantbruk

Erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Läs mer

Maskiner

Importerar, marknadsför och säljer lantbruks- och anläggningsmaskiner.

Läs mer

Energi

En av Sveriges största producenter av bioenergiprodukter.

Läs mer

Livsmedel

Utvecklar, förädlar och marknadsför livsmedelsprodukter och måltidskoncept.

Läs mer

Nyheter

Andra delen av Lantmännens åtgärdspaket på väg ut till medlemmarna

Nu i veckan fördelas den andra delen av åtgärdspaketet – cirka 55 miljoner kronor – ut till Lantmännens medlemmar. Beloppen till lantbrukarna baseras på handeln med Lantmännen Lantbruk Sverige under september till december 2018.

Läs mer om åtgärdspaketet

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2018 publicerad

Trots den svåra torkan visar Lantmännen på ett starkt resultat för 2018 med en historiskt hög utdelning till medlemmarna – de svenska lantbrukarna. Lantmännen har också gjort stora framsteg på hållbarhetsområdet under året.

Läs mer

Spaning inför skörden 2019

Fjolårets torka med nästan halverade spannmålsskördar slog hårt mot svenskt lantbruk och kommer att ha konsekvenser under flera år framåt. Nu har Lantmännens experter sammanställt en lägesbeskrivning inför skörden 2019.

Ta del av spaningen

Livskraftigt lantbruk - idag och i framtiden

Vad vi äter och hur maten produceras är helt avgörande för en hållbar utveckling. Därför satsar vi på forskning och tar fram nya metoder, produkter och tjänster genom hela värdekedjan, för att skapa ett livskraftigt lantbruk även i framtiden.

Mer om våra innovationer

Bra mat från Lantmännen

Vägen mot bra mat börjar med ett frö som sås, med förhoppning om en god skörd och den goda måltiden. Vår ambition har, precis som odlingskonsten i stort, alltid handlat om att göra det bästa av vad jorden kan ge. Med detta som ledstjärna tar vi fram mat som producerats på ett hållbart och innovativt sätt, som ger hälsa och välmående - och en trevlig stund runt bordet. Det är bra mat, enligt oss.