Vår verksamhet

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.

Lantbruk

Erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Läs mer

Maskiner

Importerar, marknadsför och säljer lantbruks- och anläggningsmaskiner.

Läs mer

Energi

En av Sveriges största producenter av bioenergiprodukter.

Läs mer

Livsmedel

Utvecklar, förädlar och marknadsför livsmedelsprodukter och måltidskoncept.

Läs mer

Nyheter

Starkt resultat 2018 men lägre än föregående år

Lantmännens resultat för 2018, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 387 MSEK, jämfört med förra årets resultat på 1 552 MSEK. Resultatnedgången förklaras i sin helhet av de låga skördarna till följd av torkan, samt ett lägre etanolpris.

Läs mer

Gör något för svenska bönder

Vi är vana vid att se livskraftiga svenska åkrar med grödor som frodas. Under våren och sommaren 2018 rådde värmebölja och torkan slog till. Det gjorde att fälten såg annorlunda ut. 

Titta på filmen

Spaning inför skörden 2019

Fjolårets torka med nästan halverade spannmålsskördar slog hårt mot svenskt lantbruk och kommer att ha konsekvenser under flera år framåt. Nu har Lantmännens experter sammanställt en lägesbeskrivning inför skörden 2019.

Ta del av spaningen

Bra mat från Lantmännen

Vägen mot bra mat börjar med ett frö som sås, med förhoppning om en god skörd och den goda måltiden. Vår ambition har, precis som odlingskonsten i stort, alltid handlat om att göra det bästa av vad jorden kan ge. Med detta som ledstjärna tar vi fram mat som producerats på ett hållbart och innovativt sätt, som ger hälsa och välmående - och en trevlig stund runt bordet. Det är bra mat, enligt oss.