Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Det är Lantmännens varumärkeslöfte. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela värdekedjan, att vi minimerar vår negativa påverkan på miljön och att vi bidrar med bra, hälsosam mat som är hållbart producerad – nu och i framtiden.

Gröna grodden – en garant för Bra mat

Tillsammans med 25 000 svenska lantbrukare, ett omfattande forsknings- och innovationsarbete och höga krav på kvalitet, erbjuder vi bra mat som är ansvarsfullt producerad. Vår gröna grodd på förpackningen fungerar som en garant, en kvalitetsstämpel, för att maten är framtagen på ett ansvarsfullt sätt – från en hållbar odling, till produktion och hela vägen ut till butik och konsument.

Vi ägs av svenska bönder

Kooperationen Lantmännen ägs av 25 000 svenska lantbrukare som förädlar den spannmål som produceras på våra svenska gårdar. Tillsammans säkerställer vi ett livskraftigt lantbruk. 

Kooperationen Lantmännen

Forskning och utveckling

Lantmännen har en lång tradition av forskning och innovation. Genom våra satsningar säkerställer vi ett livskraftigt lantbruk och kan ligga i framkant när det gäller nya hållbara produkter och tjänster.

Lantmännens forsknings- och utvecklingsarbete

Ansvar från jord till bord

Vår gröna grodd på förpackningen står för ansvarsfullt producerad mat. Kvalitet, säkerhet och spårbarhet är en viktig del av vårt arbete att ta fram mat på ett hållbart sätt, från jord till bord.

Gröna grodden - en kvalitetssäkring

Hållbara mervärden

Lantmännens kunskap om spannmål och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö.
Vårt arbete med innovation och affärsutveckling har resulterat i flera goda exempel som bidrar till en mer hållbar livsmedelsförsörjning.

Hållbar odling

Vi blir alltfler människor som ska äta och må bra inom ramen för vad vår planet kan producera. Störst klimatpåverkan - och potential - ligger i odlingsledet. Därför tar Lantmännen en aktiv roll i...

Mer om Lantmännens arbete för hållbar odling

Havre för hälsan

Havre har flera unika hälsoegenskaper. Bland annat är det vetenskapligt bevisat att havre bidrar till en jämnare blodsockernivå, sänker kolesterolhalten och hjälper till att hålla magen i form. På...

Inspireras av havre

Utsädesbehandling utan kemikalier

Biologisk och termisk behandling skyddar utsädet. Lantmännen har under många år satsat på forskning och utveckling av alternativa behandlingsmetoder av utsäde. Som alternativ till kemisk behandling...

Biologisk och termisk behandling

Utmaningarna

Vårt arbete med ansvar från jord till bord ska bidra till en långsiktigt hållbar matproduktion. Det innebär att ta sig an tre stora utmaningar, gemensamma för hela världens livsmedelsförsörjning.

Klimatpåverkan

Produktion av livsmedel står för en stor del av klimatpåverkan. För att säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även i förädling och transportledet.

Begränsade resurser

Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt, använda resurserna smart och minimera svinnet. I alla led från jord till bord.

Matvanor

Vad vi äter och hur vi äter spelar roll. För både hälsan och miljön. Ökad kunskap och fler medvetna val behövs för att främja en hälsosam och hållbar livsstil. Det vill säga matvanor som vi mår bra av och som jorden klarar av.


Hållbarhetsbloggen

Claes Johansson, hållbarhetschef, delar med sig av sina reflektioner och perspektiv på temat ansvar från jord till bord.


Viktiga sakfrågor

Med utgångspunkt i omvärldsbevakning och intressentdialoger har vi identifierat ett antal specifika frågor som är särskilt angelägna för många av våra konsumenter. Framförallt handlar det om frågor kopplade till hållbar odling, våra råvaror och produkter.

Fler viktiga frågor hittar du här

Ekologiskt och konventionellt

Vägen till hållbar odling handlar inte om att välja mellan ekologiskt och konventionellt, utan om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och hjälpmedel. Läs mer om utmaningar och...

Läs mer om Ekologiskt och konventionellt

Klimat

För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen minskas. 

Läs mer om Klimat

Palmolja

Vi säkerställer en ansvarsfullt producerad palmolja genom att bara köpa RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på omställningen tillsammans med branschkollegor och intresseorgan...

Läs mer om Palmolja

Våra varumärken

Här hittar du några av våra livsmedelsvarumärken som finns på den svenska marknaden. Klicka på bilderna för att komma till deras webbplatser.