Tidskriften Cerealier

Tidskriften Cerealier samlar aktuell forskning om cerealier och andra närliggande områden. Syftet är att öka kunskapen med utgångspunkt i aktuell forskning och näringsdebatt. Tidskriften ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse och kommer ut med fyra nummer per år. Upplagan är cirka 25 000.