Hållbar utveckling

Vår vision handlar om att förädla åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt, och på så sätt bidra till ett livskraftigt lantbruk. Med kunskapen om spannmål och vårt långsiktiga förhållningssätt vill Lantmännen ta en aktiv roll för en mer hållbar energi- och livsmedelsförsörjning. På de här sidorna beskriver vi vårt arbete med ansvar från jord till bord, med fokus på de frågor som har störst betydelse för ett långsiktigt hållbart, lönsamt och livskraftigt lantbruk.

 

 

Spannmål är vår röda tråd

Spannmål är basen för Lantmännens affärsverksamhet. Vårt bidrag till utvecklingen av en mer hållbar livsmedels- och energiförsörjning tar utgångspunkt i vår kunskap om spannmålsförädling och vår närvaro hela vägen från jord till bord. Ökad tillväxt från hållbara affärer förutsätter nära samarbete med andra aktörer: Utveckling och innovation tillsammans med forskare och leverantörer, och konstruktiv dialog med kunder och konsumenter kring vilka mervärden som efterfrågas respektive kan erbjudas.

Hållbarhetsbloggen

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson delar med sig av reflektioner och perspektiv på temat ansvar från jord till bord. Se hela Hållbarhetsbloggen