Hållbar utveckling

Vår vision handlar om att förädla åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt, och på så sätt bidra till ett livskraftigt lantbruk. Med kunskapen om spannmål och vårt långsiktiga förhållningssätt vill Lantmännen ta en aktiv roll för en mer hållbar energi- och livsmedelsförsörjning. På de här sidorna beskriver vi vårt arbete med ansvar från jord till bord, med fokus på de frågor som har störst betydelse för ett långsiktigt hållbart, lönsamt och livskraftigt lantbruk.

 

 

Med fokus på odlingsledet

Det är i odlingsledet som en stor del av värdet i Lantmännens produkter skapas - på åkern blir råvaran till. Sett ur livscykelperspektiv finns störst potential att göra skillnad där. En stor del av arbetet med hållbara affärer handlar om utveckling av odlingsformer med mindre miljöpåverkan, genom rådgivning till lantbrukare och vidareutveckling av teknik och metoder. Tillsammans med lantbrukare och kunder tar vi fram nya spannmålskoncept och produkter med hållbara mervärden.

Hållbarhetsbloggen

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson delar med sig av reflektioner och perspektiv på temat ansvar från jord till bord. Se hela Hållbarhetsbloggen