Hållbarhetsstrategi

Efterfrågan på odlade råvaror ökar samtidigt som det blir alltmer fokus på utmaningarna för framtidens energi- och livsmedelsförsörjning. Lantmännens kunskap och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö.

Hållbara affärer

En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att utveckla och erbjuda produkter och tjänster med tydliga mervärden för hälsa och miljö. Särskilt fokus har vi på insatser som bidrar till mer hållbar odling. Hållbara affärer handlar för oss också om att använda alla typer av resurser i vår förädlingsverksamhet så effektivt som möjligt, och om att ta ansvar för människor och miljö i leverantörskedjan.

Vår hållbarhetsstrategi utgår från vårt varumärkeslöfte Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Vi driver frågor som ansvarstagande i leverantörsled, hållbar odling, säker och resurseffektiv produktion och utvecklar produkter med hållbara mervärden.

Fokus för arbetet

Riktningen är tydlig; vi vill bidra till framtida lösningar för livsmedel och bioenergi och ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi. Vi ska göra det genom att skapa en hållbar spannmålsvärdecykel, där vi tar vara på alla flöden och optimerar avkastning från odling och produktion.

För goda resultat behövs fokus och arbetsinsatser. Vi arbetar i fyra områden där våra viktiga ansvarsfrågor, i hela värdekedjan, ryms och vi hanterar möjligheter och utmaningar. Det är också inom fokusområdena vi har definierat mål för vad vi vill uppnå.

Hållbar odling

Vi blir alltfler människor som ska äta och må bra inom ramen för vad vår planet kan producera. Störst klimatpåverkan - och potential - ligger i odlingsledet. Därför tar Lantmännen en aktiv roll i...

Mer om Lantmännens arbete för hållbar odling

Ansvar i leverantörskedjan

Lantmännens varumärkeslöfte är Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi g...

Säker och resurseffektiv produktion

Vår produktion ska vara så effektiv som möjligt och samtidigt säker för våra medarbetare och andra som arbetar där. Vi arbetar ständigt för att ta tillvara och spara resurser i alla led från...

Läs mer

Produkter med hållbara mervärden

Hållbara lösningar i lantbruk, energi och för livsmedel är nycklar för en hållbar utveckling. Lantmännen erbjuder produkter och tjänster med hållbara mervärden. Det kan vara biobaserad förnybar...

Läs mer