Traineeprogram - Lantmännen Group

Som trainee har du under 15 månader fyra olika befattningar inom olika divisioner och länder, samt genomgår flertalet utbildningar inom ledarskap, personlig utveckling och strategiskt affärstänkande.

Vad vi står för

Lantmännens resa startade för mer än 100 år sedan, då svenska lantbrukare gick ihop för att skapa nya sätt att skapa värde av spannmål. Sedan dess har Lantmännen ägnat sig åt att utveckla lönsamma och hållbara verksamheter baserade på spannmål – en väldigt liten produkt med enorm potential. Idag är vi en global och växande koncern med verksamhet inom hela värdekedjan – från jord till bord.

 

Vi behöver din talang

Vi strävar alltid efter att utmana oss själva. Därför söker vi hela tiden nya talanger som vill bli en del av en dynamisk och global koncern med fokus på tillväxt. Som trainee hos oss får du möjlighet att utveckla både dig själv och världen omkring dig på ett sätt som gör skillnad för samhället och människors vardagsliv. Till programmet söker vi affärsorienterade personer som delar vår passion för framtiden inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel - talanger som kan hitta nya sätt att utveckla vår spannmålsverksamhet.

Möt Lantmännens HR-direktör Elisabeth Wallin Mononen, som berättar hur hon ser på Lantmännens traineeprogram:

YouTube preview

Trainee hos oss

Som trainee på Lantmännen får du en unik start på din karriär och blir en del av en dynamisk och global koncern med fokus på tillväxt på både befintliga och nya marknader. Som trainee ingår du i något av de många professionella teamen i vår internationella koncern – antingen i en koncernövergripande funktion eller i en av våra divisioner: Lantbruk, Energi, Livsmedel, Swecon och Fastigheter.

Under 15 månader får du möjlighet att prova på fyra olika befattningar inom olika divisioner, länder och yrken – allt för att du ska få en riktigt djup kunskap om vårt breda utbud av produkter och tjänster. Framförallt kommer du att ingå i ett globalt nätverk där du får utbyta erfarenheter med kunniga kollegor. Efter slutfört program får du en permanent placering någonstans i världen.

Fyra befattningar

Programmets fyra befattningar fördelas mellan alla våra affärer. De första två befattningarna går dels ut på att arbeta med ett projekt med koppling till din utbildningsbakgrund, dels att ge dig en chans att testa på ett projekt utanför din ”bekvämlighetszon”.

De två sista befattningarna väljs i samråd med din chef, där du har stor möjlighet att själv påverka vad du vill göra, baserat på dina tidigare erfarenheter inom koncernen.

Minst en av placeringarna är utomlands – troligen på någon av Lantmännens största marknader: Norden, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Polen, Nederländerna, Baltikum, Ryssland eller USA.

Var du hamnar i Sverige beror på vilket projekt du tilldelas eller väljer. Lantmännen har verksamheter i hela Sverige, även om en stor del av vår verksamhet är baserad i Malmö och Stockholm.

Det är stor spridning på projekten, med målet att ge dig som trainee breda kunskaper inom våra olika affärsområden.

Exempel på tidigare uppdrag

 • Junior Brand Manager
 • Analys av marknaden för anläggningsmaskiner i Baltikum
 • Global Logistics Excellence
 • Marknadspotential för digitala försäljningsplattformar i Kina
 • Nytt projekt inom affärsintegration
 • FoU-stöd
 • Marknadsplan för rustikt bröd
 • Återintroduktion av drivmedelsverksamhet
 • Etablering av lantbruksverksamhet i Norge
 • Projektutvecklingschef

Utbildning

Parallellt med arbetsperioderna genomförs ett antal utbildningar med inslag från hela koncernen. Utbildningarna ger dig en stabil grund inom viktiga områden som ledarskap, personlig utveckling och strategiskt affärstänkande, för att ge dig de rätta förutsättningarna för en brant utvecklingskurva inom Lantmännen.

Strategisk gruppuppgift

I traineeprogrammet ingår även en strategisk gruppuppgift som löper under hela programperioden, med fokus på Lantmännens framtida utveckling. Många av de strategiska projekten sker på initiativ direkt från koncernledningen.

Exempel på tidigare projekt

 • Spårbarhet som konkurrensfördel
 • Lönsamhet genom hållbar utveckling
 • Alternativa energikällor för maskiner
 • Produktutveckling inom lantbruk

Om rekryteringsprocessen

Vårt traineeprogram startar under hösten och genomförs vartannat år. 2018, 2020, 2022, och så vidare. Ansökningsprocessen inleds i oktober året innan. För att vara behörig måste du minst ha en kandidatexamen.

Som ett steg i rekryteringsprocessen inbjuds 70 kandidater till en avstämningsdag på vårt huvudkontor i Stockholm. Syftet med dagen är dels att du som sökande ska lära känna oss bättre men även för att vi ska kunna bedöma om du är en av våra framtida trainees.

Möt några av våra tidigare traineer

Anna, Joel och Elin berättar om sina erfarenheter från traineeprogrammet: de specifika projekten, vad som hände efter programmet och värdefulla tips inför ansökan.

YouTube preview

Varför är Lantmännens traineeprogram så bra, och varför borde du ansöka? Hör vad Anna har att säga.

YouTube preview

Joel har precis avslutat ett spännande projekt inom lantbruk, och kommer snart att börja en ny roll som affärsutvecklare i Finland. Det här är hans berättelse.

YouTube preview

Elin började på Lantmännen för sex år sedan. Idag är hon Senior Brand Manager på Lantmännen Cerealia. Hör henne berätta om sin resa.