Vilka vi är

Lantmännens resa startade för mer än 100 år sedan, när svenska lantbrukare gick ihop för att hitta nya sätt att skapa värde och nytta av spannmål. Sedan dess har Lantmännen haft som mål att utveckla en lönsam och hållbar verksamhet baserad på just spannmål – en väldigt liten produkt med enorm potential. Idag är vi en internationell och växande koncern med verksamhet i över 20 länder och inom hela värdekedjan – från jord till bord.

I en värld med växande befolkning, accelererande klimatförändringar och allt mer medvetna konsumenter är efterfrågan på innovativa och hållbara spannmålslösningar större än någonsin. Därför omger vi oss med 10 000 drivna medarbetare som utmanar varandra och sig själva, så att vi kan behålla vår ledande position och skapa nya sätt att använda spannmål på.

Läs mer om Lantmännens koncernVåra värderingar

Lantmännens värderingar - öppenhet, handlingskraft och helhetssyn – är ett stöd i vårt dagliga arbete. Vi tror att en öppen företagskultur, baserad på förtroende, transparens och kommunikation leder till en framgångsrik arbetsplats. Med medarbetare som tar initiativ, agerar proaktivt och betraktar allt som en del av en större helhet, kan vi fortsätta att vara ett lönsamt och framgångsrikt företag – och fortsätta att utvecklas till ett ännu bättre ställe att jobba på.Vi behöver vara öppna för förändringar på marknaden och i våra kunders beteende. Vi behöver också vara flexibla och beredda på att anpassa oss till förändringarna på ett snabbt sätt. Här på Lantmännen arbetar vi för att skapa ett öppet klimat där tillit, transparens och kommunikation värderas högt. Vi uppskatta att få feedback, och förstår att det hjälper oss utvecklas som individer.


Vi har en hållbar, långsiktig inställning och ser hela vår verksamhet, vår egen avdelning och oss själva som delar av något större. Vi tar ansvar för att bidra till hela företaget, från jord till bord, och letar ständigt efter nya sätt att samarbeta bättre med våra kollegor och stärka relationerna till dem. Vi ser Lantmännen som ett företag.


Handlingskraft handlar om att ta initiativ, agera på ett proaktivt sätt – och ta personligt ansvar för att skapa resultat. Vi involverar oss personligen och fattar beslut som hjälper oss att utvecklas och hitta nya, bättre lösningar. Det innebär också att det är helt ok att göra misstag då och då, eftersom det lär oss något till nästa gång. Vi skapar framgångsrika team genom att stödja och hjälpa varandra med utmaningar.


Vi på Lantmännen lever på att ha kompetens i varje del av värdekedjan – från grodden på åkern till maten på våra bord och allt som hör därtill. Här är några exempel på vad som kan hända när man kombinerar olika kompetenser i en innovativ miljö.

YouTube preview

Från jord till bord

Med spannmål som bas tar Lantmännen ansvar hela vägen från sådd och skörd till färdig slutprodukt.

Läs mer

Forskning och innovation

Vår filosofi är att allt vi gör hänger ihop. Därför investerar vi varje år 250–300 miljoner kronor i olika forsknings- och innovationsprojekt.

Läs mer

Bra mat

Vägen till bra mat börjar med att så ett frö, med förhoppning om en god skörd och en god måltid.

Upptäck mer

Möt dina framtida kollegor

Bli en del av vårt team och låt oss tillsammans hitta nya sätt att arbeta med lantbruk, maskiner, bioenergi och livsmedel.

Hämta inspiration