Års- och hållbarhetsredovisningar

Vår års- och hållbarhetsredovisning ger en god överblick av hur Lantmännen har utvecklats under året, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Sedan 2011 producerar vi en årsrapport, eller årsöversikt - vilket är en kortfattad sammanfattning av den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen. Sedan 2008 är vår hållbarhetsredovisning en integrerad del av årsredovisningen, men du kan även välja att ladda ned bilagan med hållbarhetsrelaterade indikatorer som en fristående fil. Äldre hållbarhetsredovisningar finns också som fristående filer.