Vår historia går från jord till bord

Den svenska lantbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativ samverkan. Följ med på en resa genom Lantmännens spännande historia, från slutet av 1800-talet fram till dagens internationella koncern inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.

1905

Svenska Landtmännens riksförbund bildas 1905 i Stockholm.

1910

Första världskriget råder, men trots det växer sig Landtmännen starkare. 

1920

1920-talets hårda ekonomiska tiderna innebar stora svårigheter för Lantmännen.

1930

En period av nydaning där ett nytt riksförbund ser dagens ljus.

1940

Krigets skugga är mörk men det finns ändå framtidstro för Lantmännen.

1950

Jordbruket mekaniseras och skördarna ökar.

1960

Föreningarna minskar men antalet medlemmar når sin topp.

1970

Stora omstruktureringar sker och grodden introduceras som symbol. 

1980

Mycket handlar om spannmål och överproduktion.