Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Per-Olof Nyman

Vd, Koncernchef och chef Division Livsmedel

Anställd: 2008
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi,
Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hauptgenossenschaft
Nord AG, HKScan Oyj och i Svensk Kooperation Ekonomisk
Förening

Mer information

Per Arfvidsson

Vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt FoU

Anställd: 2011
Utbildning: Civilingenjör Maskin, Industriell org. &
Logistik, Chalmers Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Foodhills AB,
Sweden Food Arenas och för Lunds Universitet.

Mer information

Elisabeth Ringdahl

Chef Division Lantbruk

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandagra Group AB,
Scandagra Eesti AS, Rezekne Dzirnavnieks AS,
UAB Scandagra och Scandagra Polska Sp. z o.o.

Mer information

Håkan Pettersson

Chef Swecon

Anställd: 2002
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi,
Linköping.

Mer information

Werner Devinck

Chef Lantmännen Unibake

Anställd: 2013
Utbildning: Nationalekonom,
University of Leuven, Belgien

Mer information

Carl-Peter Thorwid

Chef Lantmännen Cerealia

Anställd: 2016
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköping.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Livsmedelsföretagen
och styrelsesuppleant i HKScan Oyj.

Mer information

Magnus Kagevik

Chef division Energi

Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandbio AB,
PEMA Sweden AB och SPBI Service AB.

Mer information

Ulf Zenk

Ekonomi- och finansdirektör, CFO

Anställd: 2012
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viking Malt Oy,
Viking Malt AB och Lanthem Samhällsfastigheter AB.

Mer information

Elisabeth Wallin Mononen

HR-direktör

Anställd: 2005
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet, MBA, University of Illinois at Chicago.
Styrelseuppdrag: Suppleant i Hagabergs Mekaniska Aktiebolag

Mer information

Tove Cederborg

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Anställd: 2011
Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pensionsstiftelsen Grodden

Mer information