Grodden

Grodden är vår ägartidning som kommer ut fem till sex gånger per år. 

Tidskriften Cerealier

Tidskriften Cerealier samlar aktuell spannmålsforskning från jord till bord.

Finansiell information

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter:  årsredovisningar med hållbarhetsredovisning , bokslutskommunikéer och  delårsrapporter för nedladdning.