Lantmännen är ett kooperativ som ägs av svenska bönder. Som medlem i Lantmännen är du samtidigt både affärspartner och ägare av Lantmännen. Du är delägare i en verksamhet som förädlar den spannmål som produceras på bland annat svenska gårdar, och är med och förvaltar jorden åt kommande generationer.

Här gäller principen en medlem – en röst. Alla medlemmar får ta del av koncernens vinst. Alla medlemmar har dessutom möjlighet att påverka hur Lantmännen styrs. Läs mer hur det är att äga Lantmännen.

Som medlem i Lantmännen är du:

  • En av ägarna till en lantbrukarägd ekonomisk förening
  • Berättigad till din del av den återbäring och efterlikvid som utdelas
  • Med och deltar i föreningen med en insats beräknad utifrån din omsättning med föreningen

Som medlem i Lantmännen kan du:

  • Delta aktivt i föreningen och rösta på distriktsmöten
  • Skriva en motion och därmed driva på utveckling och förändring
  • Väljas till olika uppdrag inom Lantmännen
  • Få del av eventuella framtida insatsemissioner och insatsränta

Medlemskap och blanketter

En medlem kan vara en fysisk eller juridisk person. För att få bli medlem måste du bedriva lantbruks- eller livsmedelsproduktion inom föreningens verksamhetsområde. Du måste även ha ett kundnummer hos Lantmännen.

Du kan även överlåta ditt medlemskap och därmed ditt finansiella innehav till en annan medlem i Lantmännen.

Läs mer i Lantmännens stadgar och kontakta gärna oss på Lantmännen.

Ägardialog

Ägardialogen är ett projekt som pågått inom Lantmännen under 2017 och som fortsätter fram till föreningsstämman 2018. Syftet med ägardialogen är att engagera förtroendevalda och medlemmar i...

Mer om Ägardialogen 2017-2018

Motionera mera

Lantmännen är en demokratisk förening. Ta vara på tillfället att utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämmorna i mars. Här är några råd hur man skriver en bra motion.

Hur skriver jag en motion?

Lantmännens arbete med GDPR

Information om personuppgiftsbehandling till dig som kontoansökande, kontohavare, förtroendevald och medlem i Lantmännen.

Mer om GDPR