Distrikt Gotland

På Gotland bedrivs det ett mycket intensivt jordbruk. Jordbruket främjas av det mycket speciella geografiska läget i jämförelse med övriga Sverige. Föutom lammproduktion är spannmålsodling samt grönsaksodling de vitkigaste agrara näringarna på ön.


Distriktsstyrelse

Ulf Gahne

Ordförande
Björke Norrgårde
622 42 Romakloster
Mob: 070-535 28 32

ulf.gahne@telia.com

Inger Andersson

Eke Petsarve 714
623 40 Havdhem
Tel: 0498-48 13 31
Mob: 073-599 25 95

inger.gotland@gmail.com

Britt Wolter

Vice ordförande
Bro Lilla Åby 732
621 73 Visby
Mob: 072-854 11 69

brittwolter7@gmail.com

Roy Jacobsson

Fardhem Myre 215
623 52 Hemse
Mob: 070-256 91 51

roy.myre@telia.com

Elise Pettersson

Stallause
623 60 Stånga
Mob: 0730442572

stallausegard@gmail.com

Matilda Ekström

Sekreterare
Lojsta Fride 511
623 59 Hemse
Mob: 073-846 25 16

tila89@telia.com

Stefan Lorin

Hablingbo Stenstuge 205
623 42 Havdhem
Mob: 070-872 43 38

lorinslantbruk@telia.com

Valberedning

Johan Bolin

Sammankallande

Eskelhem Båticke 239
622 70 Gotlands Tofta
Mob: 073-907 26 32

johan.bolin239@gmail.com

Kristian Gustafsson

Grötlingbo Skradarve 211
623 38 Havdhem
Mob: 070-341 21 12

skradarn@hotmail.com

Hanna Nilsson

Källunge Suderbys 122
621 79 Visby
Mob: 079-6496108

ha_nil@hotmail.com

Erik Landergren

Martebo Ekstorp 356
624 40 Tingstäde
Tel. 0498-274 840
Mob. 073-424 63 51

kirre@gga.se

Mats Widgren

Bunge Mattise 613
624 64 Fårösund
Mob: 070-671 27 42

widgren1@telia.com