Distrikt Sörmland

Distrikt Sörmland, med samma gränser som landskapet Södermanland, sträcker sig från Kolmården i söder till Slussen i  Stockholm i norr. Västerut går gränsen vid Läppe mot Örebro. 
Namnet Södermanland syftar på att människorna bor i "landet söder om Mälaren".
Distriktet har knappt 1200 medlemmar.


Distriktsstyrelse


Valberedning