Distrikt Uppland

Förutsättningarna för jordbruk i distrikt Uppland är varierande med stora slätten runt Uppsala och Enköping som grenar ut åt olika håll i distriktet. Jordarna i området är mycket lämpliga för odling av framförallt höstvete.
Utmed kusten i Roslagen och i norra Uppland produceras inte så mycket spannmål till avsalu men där finns ändå ett aktivt jordbruk med mestadels mjölkproduktion och dikor på betesdrift.
Kommer man ner mot Norrtälje, Rimbo och närmar sig huvudstaden på de mindre vägarna passerar man många fina gårdar i ett kuperat varierat landskap. Jordbruk bedrivs långt in i Stockholms förorter och även på Mälaröarna

Vad händer i distriktet?

Distrikten har aktiviteter året runt, ofta i samarbete med Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin. Som medlem och kund är du alltid välkommen till aktiviteterna. Läs mer här!


Distriktsstyrelse

Per Wijkander

Ordförande
Håtunaholm Stora huset
197 92 Bro
Mob: 070-537 12 88

per.wijkander@areal.se

Johan Stiernstedt

Risberga Gård
741 94 Knivsta
Mob: 073-041 98 07

stiernstedtjohan@gmail.com

Andreas Eriksson

Balingsta Prästgård
755 91 Uppsala
Mob: 070-253 15 13

andreas.b.eriksson@telia.com

Gustav Storm

Vice ordförande
Ärentuna Hägalund 48
743 91 Storvreta
Mob: 070-533 13 84

g.storm@live.se

Kristian Svensson

Österby gård
Erikssundsvägen 104
193 91 Sigtuna
Mob: 070-377 19 77

kslantbruk@gmail.com

Peter Johansson

Sparrsätra Andersta
745 95 Enköping
Mob: 070-664 97 11

andersta.gard@telia.com

Anna Bodin

Sekreterare
Löt Bäddarö Gård
749 51 Grillby
Mob: 070-320 34 95

anna_bodin@msn.com

Björn Hellstedt

Halls 221
815 91 Tierp
Mob: 070-548 92 02

bjorn.hellstedt@telia.com

Valberedning

Petter Kjellerby

Sammankallande
Ramsta Vissgärde
755 91 Uppsala
Mob: 070-543 62 61

petter.kjellerby@telia.com

Åsa Sjögren

Granlund Gård Hållingsbo 2
745 93 Enköping
Mob: 070-284 66 35

asa_sjogren5@hotmail.com

Krister Andersson

Torstuna Torslunda
749 72 Fjärdhundra
Tel: 0171-41 11 51
Mob: 070-836 91 90

torslunda@outlook.com

Lars Ånöstam

Sandby 148
747 95 Gimo
Mob: 070-796 04 67

lars.anostam@gmail.com

Curt Henriksson

Ettingbo
740 46 Östervåla
Mob: 070-542 05 86

curt.ettingbo@gmail.com