Distriktsstämmor 2020

Stämman är till för dig som medlem och ger möjligheter att påverka Lantmännens utveckling och framtid! Du får höra om Lantmännens resultat och utdelning för 2019, viktiga händelser under året och om våra planer för framtiden. Du har möjlighet att träffa kollegor, diskutera och ställa frågor till din distriktsstyrelse, samt till koncernstyrelse och ledning.

I samband med årets distriktsstämmor kommer vi att informera om förslag till förändringar av Lantmännens stadgar. Förändringarna är av redaktionell art. Beslut om stadgeändringar fattas av föreningsstämman den 7:e maj.

Du är alltid välkommen att besöka vilken stämma du vill, men du har bara rösträtt på stämman i ditt distrikt.