Emissionsinsatserna är ett av många bra skäl att vara medlem i Lantmännen. Emissionsinsatserna bygger på den del av vinsten från Lantmännens industriverksamhet som fördelas på medlemmarna.

Att handla med emissionsinsatserna är ett bra sätt att dra nytta av medlemskapet. Den som köper fler emissionsinsatser får ökad del i framtida utdelning. Den som säljer kan omvandla emissionsinsatser till reda pengar, vilket kan vara en fördel i samband med en investering eller snabba på utbetalningen i samband med att man avgår ur föreningen.

Handeln med emissionsinsatser ger både köpare och säljare möjlighet till ett aktivt ägande i Lantmännen.

- Per Lindahl, Ordförande, Lantmännen

Handelsdagar

Du har möjlighet att lägga dina ordrar kontinuerligt. Handeln med emissionsinsatser sker enligt fastställda handelsdagar, se nedan. 

Handelsdag är den dag då inkomna ordrar matchas och transaktionspriset fastställs, det publiceras då på denna hemsida. Ordrar ska vara Nordea tillhanda senast kl. 13.00 fem bankdagar innan Handelsdag, dvs måndagen innan om Handelsdagen infaller en måndag. Ordrar som inkommer efter kl. 13.00 fem bankdagar innan Handelsdag deltar vid nästföljande Handelsdag.

Likviddag infaller tre bankdagar efter Handelsdag, i normala fall torsdag när Handelsdag infaller en måndag. På likviddagen byter emissionsinsatserna ägare och betalningen sker.

Nästa Handelsdag

Nästa handelsdag är måndagen den 5 november. Lämna din order senast måndagen den 29 oktober kl.13.00.

Handelsdagar 2018

Nästa handelsdag är den 5 november.
Handelsdagar därefter är den 26 november och den 11 december

Kurs

Efter varje Handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 8, 2018 är 132 SEK, dvs 132%. 

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 11 september 2018 - 9 oktober 2018.
Inkomna köpordrar uppgick till 10 817 222 kr och köplimit låg mellan 105-145 % av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 4 155 167 kr och säljlimit låg mellan 100-150 %. Antalet matchade affärer blev 57 stycken, 18 köp och 39 försäljningar.
Totalt omsatt volym uppgick till 2 824 249 st.
Sista köparen fick köpa 88 527 st av 200 000 st enligt order.

Aktuell kurs

Transaktionspris Orderperiod 8, 2018 är 132 SEK, dvs 132%.

Frågor?

Vid frågor kring medlemskapet eller emissionshandeln kontakta gärna avdelningen för Ägarrelationer.

Läs mer om koncernstyrelsens, koncernledningens och revisorernas aktuella innehav av emissionsinsatser  här>>.

Den aktuella insiderpolicyn för Lantmännen är under bearbetning.

Tidigare kurser

Är du intresserad av tidigare kurser och mer detaljerad information?
Statistik emissionshandel