Dra nytta av medlemskapet

Hur mycket tjänar man egentligen på att vara medlem i Lantmännen och hur mycket har kapitalet växt till sig? I medlemsbeskedet ger en bra bild både av handeln med Lantmännen under året som gått och vad man tjänar på sitt ägande.

I takt med att man handlar med Lantmännen skapas ett kapital i form av inbetalda insatser och emitterade insatser. Det är det individuella ägarkapital som medlemmen har i Lantmännen. Som medlem är man inte bara kund/leverantör utan via handeln blir man också ägare av en bit av Lantmännen. Medlemsbeskedet visar både hur handeln varit och hur ägandet har utvecklats. Medlemmarna i Lantmännen får sitt medlemsbesked i postlådan i slutet av maj varje år. Här finns  information om hur stor omsättningen varit med Lantmännen under året och besked om hur stort innestående kapitalet i Lantmännen är.

Handeln eller Nyttjandet

Omsättningen med Lantmännen Lantbruk och Maskin ligger till grund för återbäring och efterlikvid. Överst på sidan ett av medlemsbeskedet får man en summering, men hur omsättningen fördelas och vilka procentsatser som gäller ser man på andra sidan av beskedet. Procentsatsen kan ändras från år till år och beslutas av koncernstyrelsen i samband med bokslutet. Nyttjandet ger också del i insatsemissionen – hur mycket det blev ser man i sammanställningen mitt på sidan ett = insatsemission baserat på omsättning.

Ägandet

En del av återbäring, efterlikvid och insatsutdelning fyller på det inbetalda insatskapitalet, dvs här amorteras insatsskyldigheten. Resten finns tillgängligt på sparmedelskontot och förräntas där fram till den dag man väljer att ta ut pengarna. Insatsemissionen förs över till ditt emissionskapital och detta står kvar tills man avgår som medlem eller till man välja att handla med det. Både sälja emissionsinsatser och köpa fler.

Andra lektion

Begreppen

Det kan råda en viss förvirring kring alla termer. Vi reder ut begreppen och ger en samlad bild hur handeln med emissionsinsatser går till.

Hur går det till?

Prissättning

Prissättningen för emissionshandeln är beroende av utbud, efterfrågan och andra underliggande faktorer som kan påverka marknadspriset.

Hur fungerar prissättningen?

Att lägga en order

I princip anordnas en handelsdag per månad, med vissa avvikelser under sommaren och hösten. Hur lägger jag en order? Vad behöver jag tänka på?

Hur lägger jag en order?

Utdelning

Hur mycket kan jag som enskild medlem tjäna på att handla med mina emissionsinsatser?

Hur mycket tjänar jag på att handla?