Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 8, 2019 är 135 SEK, dvs 135%.
Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 9 juli 2019 – 12 augusti 2019.
Inkomna köpordrar uppgick till 6 970 800 kr och köplimit låg mellan 115-155% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 9 264 240 kr och säljlimit låg mellan 95-170%.
Antalet matchade affärer blev 52 stycken, varav 19 köp och 33 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 3 350 137st.
Sista köparen fick köpa 110 137 st av 500 000 st enligt order.