Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 7, 2019 är 135 SEK, dvs 135%.
Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 11 juni 2019 – 8 juli 2019.
Inkomna köpordrar uppgick till 5 902 350 kr och köplimit låg mellan 27-140% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 6 321 348 kr och säljlimit låg mellan 100-140%.
Antalet matchade affärer blev 58 stycken, varav 14 köp och 44 försäljningar. Total omsatt volym uppgick till 5 780 100 st. Sista säljaren fick sälja 10 791 st av 85 334 st enligt order.