Grodden är Lantmännens ägartidning och du som är medlem i Lantmännen får tidningen fem gånger om året som medlemsförmån. Här finns nyheter, reportage och bakgrundsartiklar om olika aktuella ämnen. Även icke medlemmar som är intresserade av det som händer i Lantmännen är välkomna att prenumerera. Det finns också möjlighet att boka en annons i Grodden.