Agroetanol och Scania samarbetar för miljön

Lantmännen Agroetanol och Scania tar ett gemensamt steg mot en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Tillsammans har de skapat en samarbetsplattform under namnet Etha där Agroetanol står för drivmedlet och Scania har motorerna.

Bakgrunden till initiativet är det beslut som riksdagen tagit och som fastslår målet om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. Agroetanol och Scania vill visa att kommersiella aktörer kan leda vägen och syftet med Etha är att skapa en systemlösning som inkluderar hela kedjan från drivmedel till faktisk transport. Både drivmedel och motorteknik finns tillgängligt redan i dag och för företag som väljer att gå med i Etha ställer man sig i framkant för omställningen till fossilfria transporter.

Minskade utsläpp

Etanol är världens största förnybara drivmedel och etanolbränslet ED95 kan minska CO2-utsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila drivmedel. – Med vårt etanoldrivmedel Agro Cleanpower 95, kan vi minska CO2 utsläppen med upp till 90 procent. Initiativet Etha tror vi är en attraktiv möjlighet för företag och kunder som ser hållbara transporter som en del av sin kommersiella affär, säger Bengt Olof Johansson, vd på Lantmännen Agroetanol. Scania har motorerna som fungerar tillsammans med ED95:

   – Vi har en certifierad motor och kunskapen som kan reducera utsläppen redan i dag. I praktiken kan Scania tillhandahålla fordon för alla typer av alternativa bränslen. Etanol (ED95) är ett av de bästa både vad det gäller tillgång och reducerad påverkan på miljön, säger Robert Sobocki, vd på Scania-Bilar Sverige.

Helhetslösning

Samarbetet innebär att kunden erbjuds ett komplett system med fordon, drivmedel och infrastruktur i form av kundanpassade tanklösningar. Resultatet innebär en stor enkelhet för kunden som får en helhetslösning för att reducera sin klimatpåverkan markant.

En transportör som länge satsat målmedvetet med att minimera sin miljöpåverkan är Arla, som också investerat i etanolfordon. Inom kort levererar Scania 17 lastbilar klara för etanoldrift och Lantmännen har etablerat en tankanläggning vid Arlas mejeri i Kallhäll utanför Stockholm.

Motorn och drivmedlet

Om motorn/fordonet: Scanias erbjuder en lastbil med en 280hk Euro 6 motor för etanoldrift. Tack vare att motorn använder dieselprincip i förbränningen, så har den samma effektivitet som dieselmotorerna. Lastbilen lämpar sig bra för till exempel lokal och regional distribution, det finns även lämpliga applikationer inom anläggning och flygplatser. Om drivmedlet: Agro Cleanpower 95, Etanoldrivmedel för dieselprincip (ED95), 90 procent CO2-reduktion, 95 procent bioetanol, 100 procent svenskt, tillverkas av Lantmännen Agroetanol i Norrköping.