Ekomarknaden utvecklas positivt

Under 2015 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige och det påverkar nu efterfrågan på ekologiska spannmålsråvaror.

Krönika: Spannmålsmarknade | Göran Karlsson, Produktmarknadschef Havre / Råg / Trindsäd / Eko / Lin | Grodden nr 1 2016

Det varierar dock mellan grödorna, men generellt ser det bra ut inför odlingssäsongen 2016. Bedömningen är att det finns både behov och utrymme för en ökad odling och produktion. Det bygger på fortsatt ökad efterfrågan på den svenska marknaden, att kvaliteten möter kundernas krav och att Lantmännen kan vara lyckosamma på exportmarknaden.
   Enligt Ekowebs senaste rapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige för 2015 har den sammantaget ökat med 39%. Det är tredje året i rad som det sker en ökning och totalt såldes det ekologiska livsmedel för 21,5 miljarder och 2015 uppgår nu den ekologiska andelen av den totala livsmedelsförsäljningen till 7,7%. Det är enligt Ekoweb en ökning med 2,1 procent jämfört med 2014. 
   Enligt samma rapport från Ekoweb är tillväxten för ekologiska livsmedel cirka 10% för många länder i hela världen. På den största ekologiska marknaden i världen, den i USA, som omfattar cirka hälften av den totala marknaden i världen, så är ökningen också runt 10%. Marknaden präglas av brist på råvara och produkter. Ett förhållande som varit positivt för Lantmännens export av krav-grynhavre och krav-höstvete under de senaste tre åren.

Enligt Ekowebs senaste rapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige för 2015 har den sammantaget ökat med 39 procent. Det är tredje året i rad som det sker en ökning.

Efterfrågan slår igenom

Den ekologiska råvarumarknaden har nu börjat påverkats av den positiva utvecklingen som vi ser på konsumentmarknaden. Det har påverkat efterfrågan på den inhemska marknaden i Sverige men även ökat intresset från kunder på den internationella marknaden, både från andra europeiska länder, inte minst våra nordiska grannländer, och från den nordamerikanska marknaden.
   Från slutet av 2015 och framåt har de fysiska priserna för ekologisk spannmål inte följt med den allmänna trenden nedåt, utan har i vissa fall gått upp och i jämförelse med Matif-vete och mot konventionell spannmål har premien/skillnaden blivet större.

Högre nivåer för skörd 2016

Nuvarande marknadssituation innebär också att det ser bättre ut för skörd 2016 och Lantmännen kan i dag erbjuda terminspriser för skörd 2016, för alla krav-certifierade grödor. Priserna för ny skörd ligger för närvarande, för många grödor, på en högre nivå än Lantmännens poolpriser för skörd 2015. Det gäller speciellt höstvete krav och vårvete krav av kvarnkvalitet och även för maltkorn krav. 

KRAV-vete

Det största bekymret i den ekologiska spannmålsproduktionen för tillfället är låga proteinnivåer i KRAV-vetet, både höst och vårvete. Det blir speciellt känsligt i en växande marknad med ökad efterfrågan på kvarnvete. De lantbrukare som fått fram kvarnvetekvalitet kan dock se sig som vinnare med allt högre priser under vintern. 

Kungsörnen KRAV-vete

KRAV-råg

Som en följd av växande intresse från svenska konsumenter att köpa ekologiskt och då även rågbröd, har behovet av råg ökat något. Vi pratar inte om stora ökningar i efterfrågan, men om utvecklingen fortsätter kommer en allt större del av den svenska ekologiska rågproduktionen att kunna förbrukas i Sverige, vilket kan påverka priser uppåt.

Kungsörnens KRAV-råg