Mercys odling mättar barn i världens fattigaste land

I ett innovativt We Effect-projekt som stöds av Lantmännen får 15 000 barn i Malawi skolmat, producerad av traktens bönder. Under året kan du följa projektet i världens fattigaste land här i Grodden. Vi börjar hemma hos en av bönderna.

Text och foto: Marcus Lundstedt | Grodden nr 1 2016

Det är torrt och den sandiga jorden yr när bonden Mercy Kasokoneza, 26, med van hand slår slag efter slag mot marken med hackan. Det enkla redskapet är grunden i ekonomin i Malawi, nio av tio av landets 16 miljoner människor är jordbrukare. Situationen för bönderna har försvårats de senaste åren, på grund av klimatförändringarna. När jag besöker Mercy har det inte regnat sedan i april. Skörden av majs, den livsviktiga stapelfödan i landet, har minskat med över 30 procent jämfört med förra året. Regeringen har slagit larm om att närmare tre miljoner människor riskerar akut matbrist.

Men Mercy är tack och lov inte en av dem. Sedan hon fick kontakt med We
Effect har hon, hennes man och femåriga dotter tvärtom klarat sig bättre på deras jordbruk. På deras tre hektar utanför den  lilla staden Mangochi i södra Malawi odlas nu inte bara majs som tidigare, utan också soja, jordnötter och bönor. Variationen är viktig och gör att familjen kan sprida riskerna när skördarna slår fel. Mercy är nu också noga med att lämna växtresterna på marken, det skyddar jorden mot den starka solen och ökar bördigheten.
   – Våra skördar har ökat de senaste åren, vi har fått råd att bygga ett nytt hus
och köpa getter och höns. Tidigare eldade vi eller tog bort växtresterna på åkern, och det tog mycket tid, men nu låter vi dem vara kvar, vilket är bra för jordarna. Nu kan jag satsa ännu mer på att utveckla mitt jordbruk, säger Mercy Kasokoneza.

Min dotter går själv i en av skolorna, så det blir en dubbel förtjänst! Jag får pengar i fickan och mitt barn behöver inte gå hungrig i skolan och kan lära sig mer.

- Mercy Kasokoneza

Mercy är en av de bönder som ingår i We Effects nya skolmatsprogram, som drivs tillsammans med malawiska staten och FNs livsmedelsprogram, World Food Programme. Bönderna får utbildning av We Effect och samtidigt betalt för att leverera grödor som blir till luncher på tio skolor i landet. Totalt 15 000 elever får nu lunch varje dag i skolan, något som är mycket sällsynt i Malawi.

   – Min dotter går själv i en av skolorna, så det blir en dubbel förtjänst! Jag får pengar i fickan och mitt barn behöver inte gå hungrig i skolan och kan lära sig mer, berättar Mercy stolt.
Bönderna som levererar grödorna till skolorna är alla medlemmar i kooperativ. Att stödja bönderna att bilda kooperativ är ett effektivt sätt att minska fattigdomen. Tillsammans kan medlemmarna till exempel få råd att bygga lagerlokaler så att man kan sälja skörden när priserna är som högst. Mercy är hoppfull inför framtiden. 
   – Mitt mål är att tjäna pengar så mycket att min dotter kan få en högre
utbildning och bli självförsörjande. Jag är hundra procent säker på att jag kommer att klara det!

Om projektet:

Lantmännen samarbetar sedan 2003 med biståndsorganisationen We Effect. Utöver stödet genom det årliga organisatoriska bidraget utökar nu Lantmännen samarbetet genom att följa ett pilotprojekt i södra Malawi som stöttar lantbrukare och skolbarn. Bönderna får hjälp med utbildning i hållbara odlingsmetoder, marknadstillgång och affärsutveckling. Samtidigt får de sälja sina produkter till World Food Programme, som står för skolluncher för barnen i området.

Om We Effect:

We Effect, tidigare Kooperation utan gränser, är en svensk biståndsorganisation som bedriver långsiktiga biståndsprojekt i 25 länder och fyra världsdelar. Ledstjärnan är hjälp till självhjälp och visionen är en rättvis och hållbar värld, fri från fattigdom. We Effect fokuserar på att utveckla landsbygden och nyttjandet av marken för att hjälpa fattiga människor.