Utfodring av våra minsta

Hur ger vi kalvarna, kycklingarna och smågrisarna bästa möjliga start i livet? Håkan Nordholm är produktchef på Lantmännen Lantbruk och utvecklar här sina tankar om hur man kan hjälpa våra yngsta djur till ett bra immunförsvar och en god hälsa.

Krönika: FODER | Håkan Nordholm, Produktchef mineraler och fabrikspremixer Lantmännen Lantbruk

Vilken mat vi får under vår första tid i livet, påverkar oss mycket mer än vad vi tror. Det avgör till exempel hur starkt vårt immunförsvar blir och påverkar vår tendens att utveckla olika typer av sjukdomar som diabetes, allergier och övervikt. Inom näringsforskningen kallas detta ”metabolisk programmering”. Beroende på hur vår omgivning ser ut och vad vi äter den första tiden slås vissa gener på och andra stängs av, gener som sedan kommer att påverka oss resten av livet. Den här typen av forskning ingår i den relativt nya vetenskapen Epigenetik som beskrivs som en bro mellan arv och miljö.

Beroende på hur vår omgivning ser ut och vad vi äter den första tiden slås vissa gener på och andra stängs av, gener som sedan kommer att påverka oss resten av livet.

Mer mjölk med rätt start

De här insikterna påverkar också vårt sätt att se på utfodring till de allra yngsta djuren, både före och efter födsel. Vi vet att rätt utfodring av kon innan kalvning ger mer mjölk, friskare kor och friskare kalvar. Det är viktigt att kalven snabbt får tillgång till råmjölk efter kalvning och därefter en näringsriktig och balanserad mjölkersättning. Kvigkalvar som fått en bra start i livet blir senare kvigor som kalvar in tidigare, kor som mjölkar mer och som håller i fler laktationer.

De dagsgamla kycklingarna

För 20 år sedan tog det åtta veckor för en kyckling att bli slaktfärdig, i dag tar det endast fem veckor. Utfodring av kycklingen den första veckan är speciellt viktig, då den första veckan utgör hela 20 procent av kycklingens totala livslängd. För den lilla kycklingen är det viktigt att så snabbt som möjligt få tillgång till foder, foder med rätt struktur och näringsinnehåll och med hög smaklighet.  
   Det har visat sig att de kycklingar som får snabb tillgång till foder får förbättrad utveckling av inre organ och mag- och tarmkanal, och kycklingen får dessutom ett bättre utvecklat immunförsvar.

En friskare gris

När antal smågrisar per kull ökar är det viktigt med rätt utfodring av suggan redan under dräktigheten. Detta påverkar i högsta grad utvecklingen av fostren i livmodern. De första dagarna i smågrisens liv utvecklas mag-och tarmkanalen mycket snabbt. Tillgång till suggans råmjölk, komplettering av en balanserad mjölkersättning de första två veckorna och ett smakligt startfoder därefter ger tyngre smågrisar vid avvänjning, en mer homogen kull, färre diarréer och lägre sjuklighet − en friskare gris helt enkelt.
   I dag räknar man med att våra husdjurs produktivitet i praktiken ligger 30 till 40 procent under deras genetiska potential. Vi utnyttjar helt enkelt inte djurens kapacitet på ett effektivt sätt. Genom att ge våra minsta djur en bra start i livet ökar förutsättningarna för att utnyttja denna kapacitet bättre. Det är alltid enklare och mer effektivt att redan från start påverka våra unga kalvar, kycklingar och smågrisar med näringsriktig utfodring, än att försöka korrigera det de tappat senare i livet. Att ta väl hand om våra allra minsta och ge dem en näringsriktig start är alltid en lönsam investering för framtiden!